You are currently viewing इरेक्टाइल डिसफंक्शन म्हणजे काय?

इरेक्टाइल डिसफंक्शन म्हणजे काय?

आजची पिढी 65 ते 75% नपुसंक होत चालली आहे कारण मोबाईलचा अती वापर, रेडीयशन, फास्ट फुड, टाईट जीन्स, संगणकाचा अती वापर, जास्त गरम पाण्याने अंघोळ करणे अशी अनेक करणे आहेत.

त्यामुळे आपल्या जोडीदाराशी संबंध करताना पुरुषांच्या लिंगामध्ये उत्तेजना नसणे किंवा उत्तजेना कायम ठेवण्यात असमर्थता निर्माण होत आहे, याच समस्येला इरेक्टाइल डिसफंक्शन असे म्हणतात. काही जण याला नपुंसकता (Impotency) संबोधतात.

Pakiza Unani Golden Knight Prash Get Free Golden Knight Cream (2 Box Each 400gm + 100gm free) (1Pack, Pack of 2)

Original price was: ₹3,097.00.Current price is: ₹2,149.00.

Pakiza Unani Golden Knight Cream (100gm +100gm) (1Pack, Pack of 2)

Original price was: ₹599.00.Current price is: ₹450.00.

Golden Knight stamina prash(125gm)+ Golden Knight oil

Original price was: ₹779.00.Current price is: ₹729.00.

अधिक माहितीपहा :

Leave a Reply